Mexiko, Všetko

Slávenie Veľkej noci v Mexiku

Keramické obklady

Veľká noc v Mexiku je jedným z najoslavovanejších sviatkov roku. Prvý veľkonočný týždeň (Semana Santa) patrí náboženským rituálom a procesiám a druhý týždeň (Semana de Pascua) je časom prázdnin a rodinných stretnutí. Mexičania tieto sviatky radi trávia pri mori a v rodinnom kruhu.

Kedy a ako sa určuje Veľká noc

V tomto roku 2019 začínajú oslavy neskôr, 14.4 poslednou, takzvanou Palmovou nedeľou (Domingo de Ramos) a trvajú až do Veľkonočnej nedele (Domingo de Pascua) 21.4. Dátum Veľkej noci sa určuje podľa cyklu mesiaca a jarnej rovnodennosti. Teda deň začiatku Veľkej noci – v Mexiku “Palmová nedeľa” – vychádza vždy na prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou skutočnosťou. Spln vyšiel tento rok práve na rovnaký deň, teda na 21. marca.

Prvý jarný spln je tento rok až v piatok 19. apríla, takže Veľká noc (veľkonočná nedeľa) po ňom nasleduje v nedeľu 21. apríla 2019. Tento rok teda nezvyčajne neskoro. Vlastne v poslednom možnom termíne.

Keramické obklady
60325078. México, 25 Mar. 2016 (Notimex-Isaías Hernández).- Adornado de morado y blanco amaneció el centro de la delegación Iztapalapa, colores que también visten cientos de personas que se alistan para iniciar sus recorridos con cruces de hasta más de 90 kilogramos. En el marco de la Muerte y la Resurrección de Cristo en Iztapalapa 2016. NOTIMEX/FOTO/ ISAÍAS HERNÁNDEZ/IHH/REL/

Náboženské rituály

Napriek dvom týždňom dovolenky mexičania neleňošia ale naozaj sa pripravujú a prežívajú naplno všetky povinnosti a rituály. Rôzne oblasti Mexika oslavujú tieto sviatky rôznymi spôsobmi. Niektoré veľmi hojnými a prekypujúcimi náboženskými slávnosťami, niektoré tradičnými indiánskymi rituálmi na privítanie nového života.
Miesta, kde môžete zažiť najväčšie oslavy Veľkej noci sú Taxco, Pátzcuaro, Oaxaca a San Critobal de las Casas.

Počas prvej Palmovej nedeľe (Domigo de Ramos) sa oslavuje Ježišovo opätovné vstúpenie do Jeruzalema. Podľa Biblie prichádzal na oslíkovi, ktorému pod nohy okolitý dav kládol palmové listy na znak úcty a sú symbolom mieru a víťazstva. Dnes sa na mnohých miestach konajú „palmové procesie“ a ľudia kráčajú v sprievodoch pripomínajúc si jeho triumfálny návrat.

Keramické obklady
M1

Na Zelený štvrtok (Jueves Santo) si ľudia pripomínajú poslednú večeru, Ježišovo zatknutie v Getsemanskej záhrade a taktiež sa koná rituálne umývania nôh jeho učeníkov. V tento deň sa hojne navštevujú kostoly.

Veľký piatok (Viernes Santo) sa nesie v spomienke na ukrižovanie Krista. Dlhé procesie si propomínajú krížovú cestu a cez mesto nesú sochy Panny Márie a Ježiša. Účastníci veľkého sprievodu sú častokrát oblečení v dobových kostýmoch, aby si pripomenuli a navodili vtedajšiu atmosféru. Najväčšie procesie “Via Crucis” sa konajú v južnej časti Mexico City, v mieste s názvom Iztapalapa, kde sa každý rok zhromaždí cez 1 milión ľudí.

Keramické obklady

Na niektorých miestach prebieha počas Bielej soboty (Sabado de Gloria) pálenie podobizne Judáša, za zradu Ježiša. Častokrát je vyrobený z kartónu a niekedy má podobizeň Satana alebo neobľúbených politických postáv. Socha Panny Márie je vtedy zahalená do čierneho rúcha, pretože trúchli za svojím synom.

Ježišovo Zmŕtvychvstanie si pripomínajú na Veľkonočnú nedeľu (Domingo de Pascua). Tento deň sa slávi viac tichosti a v kruhu rodiny. No na niektorých miestach ľudia vyjdú aj do ulíc, kde slávia zázrak hudbou, tancom a ohňostrojmi.

Veľká Noc v Mexiku je vlastne veľmi podobná tej našej, kedže aj u nich sa udomácnila kresťanská kultúra. Avšak ich prežívanie jednotlivých sviatkov je veľmi živé a bujaré sprevádzané okázalými sprievodmi. Niektoré tradície ako oblievanie vodou, ktoré sa odohráva počas Bielej soboty, či darovanie vajíčok sa však postupne objavuje aj u nich. Po Veľkonočnej nedeli nasleduje ešte oddychový týždeň školských prázdnin.

Keramické obklady

Ak plánujete ísť do Mexika počas týchto dvoch prázdinových týždňov, pripravte sa okrem horúčav, turistických atrakcií a veľkých sprievodov aj na davy dovolenkujúcich mexičanov a plné pláže.

Zdroje:

https://www.tripsavvy.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Week_in_Mexico
https://www.timeanddate.com/

http://www.mexonline.com/