OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 428/2002 zb. z. o ochrane osobných údajov. prevádzkovateľ internetového obchodu  La Lagartija sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. 

ČO ZBIERAME

Je možné že budeme zbierať nasledujúce informácie:

  • meno
  • kontaktné údaje vrátane Vašej emailovej adresy
  • demografické údaje ako PSČ, Vaše záujmy alebo preferencie
  • iné infrormácie relevantné pre zákaznícke prieskumy a/alebo ponuky

Pre úplný zoznam cookies ktoré zbierame pozrite si sekciu Zoznam cookies, ktoré zbierame.

ČO ROBÍME S INFORMÁCIAMI KTORÉ ZBIERAME

Informácie potrebujeme aby sme rozumeli Vašim potrebám a mohli Vám poskytnúť lepšie služby a to hlavne z týchto dôvodov:

  • Interné záznamy
  • Je možné, že informácie použijeme na zlepšenie našich produktov alebo služieb
  • Je možné že v pravidelných intervaloch Vám pošleme informácie o nových produktoch a ponukách alebo iné informácie, ktoré si myslíme, že by Vás mohli zaujímať a to použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli
  • Z času na čas, je možné, že Vás skontaktujeme pre účely prieskumu trhu. Je možné že Vás budeme kontaktovať telefonicky, emailom, alebo poštou. Zozbierané informácia asi použijeme na prispôsobenie stránky podľa Vašich potrieb.

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa zabezpečiť, že VaŠe údaje sú bezpečné. Aby sme zabránili neautorizovanému prístupu a zverejneniu, zaviedli sme dostatočné fyzické, elektronické ako aj manažérske procesy pre stráženie a zabezpečenie informácii zbieraných elektronicky.

AKO POUŽÍVAME COOKIES

Cookies sú malé súbory, ktoré žiadajú o povolenie pre ich umiestnenie na pevnom disku Vášho počítača. Po Vašom súhlase súbor je pridaný a cookie pomáha analyzovať pohyb po stránke a dá nám vedieť kedy a akú stránku ste navštívili. Cookie pomáha internetovým aplikáciám Vám odpovedať ako jednotlivcovi. Internetová aplikácia dokáže ušiť jej činnosť podľa Vašich potrieb, preferencií a zbiera a pamätá si informácie o Vaších preferenciách.

Cookies použivame na záznam pohybu po stránke, aby sme vedeli, ktoré stránky ste navštívili. To nám pomáha analyzovať dáta ohľadne pohybu po stránke a umožňuje nám ju zlepšovať a prispôsobiť potrebám našich zákazníkov. Tieto informáci používame výhradne pre štatistické účely a následne dáta mažeme z nášho systému.

Vo všeobecnosti, cookies nám pomáhajú aby sme Vám mohli poskytnúť lepšiu stránku a to tým že nám umožníte sledovať ktoré stránky pokladáte za užitočné a ktoré nie. Cookie v žiadnom prípade nám nedáva prístup do Vášho počítača,  ani žiadne informácie o Vás, okrem informácií ktoré ste sa sami rozhodli nám poskytnúť. Máte možnosť sa rozhornúť, či cookies akceptovať alebo nie. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ale obyčajne toto nastavenie môžete modifikovať vo Vašom internetovom prehliadači a zmeniť nastavenie prijímania cookies na zakázané. To Vám ale obmedzí naplno využiť funkcionalitu našej stránky.

PREPOJENIE NA INÉ STRÁNKY

Naša stránka môže obsahovať prepojenia k iným internetovým stránkam. Ak použijete nejakú z týchto liniek pre opustenie našej stránky, mali by ste si byť vedomý, že my nemáme akúkoľvek kontrolu nad touto inou stránkou. Z tohto dôvodu, nemôžme byť zodpovední na ochranu osobných údajov a ani akýchkoľvek iných informácií, ktoré poskytnete danej stránke počas návštevy na nej a pre tieto stránky sa táto smernica o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

SPRÁVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte možnosť obmedziť zber alebo použitie vašich osobných údajov a to podľa nasledovných možností:

  • kedykoľvek keď ste vyzvaný(á) vyplniť formulár na stránke, nájdite políčko, kde nás viete upozorniť, že si neželáte aby táto informácia bola kýmkoľvek použitá pre potreby priameho marketingu
  • V prípade, že v minulosti ste súhlasili s použitím Vašich údajov pre potreby priameho marketingu a zmenili ste názor, toto nastavenie môžte kedykoľvek zmeniť a to poslaním nám správy na info@lagartija.sk

Vaše osobné údaje nepredáme, nerozdistribujeme ani neprenajmeme tretím stranám okrem prípadov kedy ste nám to dovolili alebo v prípadoch vyplívajúcich zo zákona. Je možné, že informácie o Vás použijeme aby sme Vám poslali reklamné informácie o tretích stranách o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, a to iba v prípade, že o to budete mať záujem a dáte nám to vedieť. 

Máte právo si od nás vyžiadať detaily o Vašich osobných údajoch, ktoré máme uložené. Neváhajte nám v tom prípade napísať na  info@lagartija.sk.

V prípade ak si myslíte, že informácie ktoré o Vás máme uložené sú nesprávne, alebo prípadne nekompletné, prosím napíšte nám email na vyžšie uvedenú adresu a my údaje radi opravíme.

ZOZNAM COOKIES, KTORÉ ZBIERAME

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam cookies a aké informácie zaznamenávajú

NÁZOV COOKIEPOPIS COOKIE
CART Nákupný košík
CATEGORY_INFO Informácia o stránkach kategórii urýchľujúca ich zobrazenie
COMPARE Položky v zozname porovnaní.
CURRENCY Vaša preferovaná mena
CUSTOMER Zašifrované číslo zákazníka
CUSTOMER_AUTH Indikátor či ste práve prihlásený v obchode.
CUSTOMER_INFO Zašifrovaná informácia o zákazníckej skupine do ktorej patríte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Informácia o zákazníckom segmente
EXTERNAL_NO_CACHE Informácia či cache je zapnutý.
FRONTEND Čislo Vašej návštevy.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom upravovať ich objednávky.
LAST_CATEGORY posledná ketegória ktorú ste navštívili.
LAST_PRODUCT Posledný produkt, ktorý ste prehliadali.
NEWMESSAGE Indikuje, či správa bola odoslaná.
NO_CACHE Indikuje, či je možné použiť cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Informácia o nákupnom košíku a histórii prehliadania, v prípade že ste stránku o to požiadali.
POLL Identifikačné číslo prieskumu, ktorého ste sa zúčastnili.
POLLN Informácia o tom na akých prieskumoch ste sa zúčastnili.
RECENTLYCOMPARED Položky ktoré ste naposledy porovnávali.
STF Informácia o produktoch ktoré ste zdieľali s priateľom emailom.
STORE Informácia o použitej jazykovej verzii stránky.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indikuje, či zákazník umožnil použitie cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Položky ktoré ste naposledi prehliadali.
WISHLIST Zašifrovaný zoznam produktov ktoré ste pridali do Vášho zoznamu želaní
WISHLIST_CNT Počet položiek vo Vašom zozname želaní.