OBKLADY

Naše keramické obklady, ktoré sú dekorované ručnou sieťotlačou a sú nositeľmi rôznych ornamentálnych vzorov. Niektoré sú typicky mexické, iné zase v sebe odrážajú vplyvy španielskych dobyvateľov alebo orientálnej kultúry, ktorú so sebou Španieli do Mexika priniesli. Majú však jedno spoločné: sú v našich podmienkach úplne jedinečné a umožnia vám vytvoriť výnimočný interiér voňajúci exotikou a pôsobiaci na zmysly svojou ojedinelou krásou alebo aj veľmi prostý a triezvy dekor vynikajúci starobylou patinou ručnej práce.

 

Veľkosť obkladov

Rozmery jednotlivých obkladov môžu kolísať od 10 x 10 cm do 10,5 x 10,5 cm. Preto je vhodné pri projektovaní počítať zhruba s 10,8 cm na jednu kachličku vrátane špáry. Plocha jedného metra pri tomto výpočte obsahuje približne 90,7 kusov obkladačiek. Uvádzaná cena za meter je odvodená od 90 kusov kachličiek. Hrúbka obkladu je 6-7 mm. Je však potrebné počítať s rôzne silným prehnutím jednotlivých exemplárov, ktoré vo vrchole konvexnosti môžu dosahovať ďalších 1-2 mm vzhľadom k podkladu. Práve tým vzniká prekrásny plastický efekt, ktorý je nenapodobiteľný bežnými keramickými obkladmi. Z tohto dôvodu tiež neodporúčame kombinovať na jednej ploche ručne vyrobené obklady sa sériovo vyrábanými obkladmi, pretože tento efekt tým môže byť potlačený.

Prosíme vás, aby ste si pred montážou obkladov pozorne prečítali Odporúčania k montáži ručne vyrobených obkladov a listel.

 

Jednofarebné obklady

Prečo má význam uvažovať o jednofarebných ručne vyrobených keramických obkladoch? Čím sú rozdielne od bežných, sériovo vyrábaných kachličiek?

Líšia sa predovšetkým spôsobom, akým je nanášaná farebná glazúra. Naše obklady sú dekorované ručne. U odtieňov "Deslavado" sa najprv nanesie podkladová farba (väčšinou biela, v prípade zelenej „Aguacate“ mierne žltlá). Cez ňu sa potom špachtľou nanáša pigment s požadovanou výslednou farbou. Ručné nanášanie skloviny zaisťuje, že každý kus je neopakovateľný, pretože podkladová glazúra presvitá rôzne v závislosti na hrúbke finálneho pigmentu. Ďalšou špecifickou vlastnosťou je nesúmernosť tvarov jednotlivých obkladov, ktorá spôsobuje nepravidelnú špáru a rôzne pokrútenie kachličiek v peci. Vďaka tomu je výsledná plocha s nalepenými obkladmi neobyčajne plastická. Preto aj jedna farba na veľkej ploche pôsobí ako malé umelecké dielo.

 

Dekorované obklady

S pomocou dekorovaných obkladov môžete vytvoriť živý interiér dýchajúci mexickou kultúrou alebo veľmi tradične pôsobiaci interiér, ktorý skvele zapadne do každej chalupy. Stále častejšie sa však stretávame s využitím našich obkladov v čisto modernom interiéri, čím môžeme dosiahnuť veľmi pôsobivé oživenie.

 

Ručne vyrobené a dekorované obklady 5 x 5 cm

Tieto obklady sú vhodné k dekorácii najrôznejších rámov, obrazov či zrkadiel. S úspechom ich využívame v „mozaikových“ dekoroch, kde kombinujeme veľké 10,5 x10,5 cm obklady s menšími 5 x 5 cm. Taktiež je možné tieto malé, ručnou sieťotlačou dekorované obklady použiť vo forme bordúry či pásu alebo ako preklad medzi dekormi. Takisto ich používame ako vklady do dlažby „Vendix“, kde pôsobia veľmi dekoratívne.

 

LISTELY

Baguety

Baguety sú listely s jedným jemným vydutím na vrchu, vyrobené z pálenej hrnčiarskej hliny a ručne dekorované. Niektoré dekory sa nanášajú štetcom (efekt Brochss), iné máčaním. Farba baguetiek nemusí vždy korešpondovať s farbou jednofarebných obkladov, aj keď názvy sú zhodné. Je to dané tým, že prírodné pigmenty sú miešané ručne na základe skúseností, odtieň preto vyjde vždy trochu iný. Uisťujeme našich zákazníkov, že výsledný celok (pri kombinovaní listiel a obkladov) tým nebude narušený, ale naopak – oživený.

Rozmery: cca 10,5 x 3,5 cm.

Pre správnu montáž vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali Doporučenie k montáži obkladov.

Pecho de Paloma (holubia hruď)

Pecho de Paloma sú listely s troma vydutiami na vrchu, vyrobené z pálenej hrnčiarskej hliny a ručne dekorované. Niektoré dekory sa nanášajú štetcom (efekt Brochss), iné máčaním. Farba baguetiek nemusí vždy korešpondovať s farbou jednofarebných obkladov, aj keď názvy sú zhodné. Je to dané tým, že prírodné pigmenty sú miešané ručne na základe skúseností, odtieň preto vyjde vždy trochu iný. Uisťujeme našich zákazníkov, že výsledný celok (pri kombinovaní listiel a obkladov) tým nebude narušený, ale naopak - oživený.

Rozmery: cca 10,5 x 5 cm.

Angulos a Codos (ukončenie rohov a hrán)

Angulos (ukončenie hrán) a Codos (ukončenie rohov) sú prvky, ktorými môžeme zaujímavým spôsobom vyriešiť napojenie dvoch pravouhlých plôch, napríklad okraje umývadlového pultu, parapety, murovanej police a pod.

Niektoré dekory sa nanášajú štetcom (efekt Brochss), iné máčaním. Farba nemusí vždy korešpondovať s farbou jednofarebných obkladov, aj keď názvy sú zhodné. Je to dané tým, že prírodné pigmenty sú miešané ručne na základe skúseností, odtieň preto vyjde vždy trochu iný. Uisťujeme našich zákazníkov, že výsledný celok (pri kombinovaní listiel a obkladov) tým nebude narušený, ale naopak - oživený.

Rozmery:

Angulos (ukončenie hrán): vonkajší rozmer: cca 10,5 x 4,5 x 4,5 cm, vnútorný rozmer: cca 10,5 x 4 x 4 cm.

Codos (ukončenie rohov): vonkajší rozmer: cca 4,5 x 4,5 x 4,5 cm, vnútorný rozmer: cca 4 x 4 x 4 cm.

Pre správnu montáž vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali Doporučenie k montáži obkladov.