Doživotná záruka

Predávajúci poskytuje nadštandardnú záruku na sortiment ručne maľovaných umývadiel. Rozšírená záruka sa vzťahuje na glazujú a   celistvosť umývadla. Pre uplatnenie tejto nadštandardnej záruky (po uplynutí zákonnej lehoty 24 mesiacov) je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • kupujúci zakúpil umývadlo v   plnej sume bez uplatnenia akejkoľvek zľavy,
  • pri uplatnení záruky musí kupujúci predložiť doklad o   kúpe.

Po splnení týchto podmienok predávajúci zabezpečí výmenu vadného kusu za nový, prípadne sa s   kupujúcim dohodne na zmene dekoru podľa jeho skladových možností. Táto rozšírená záruka sa vzťahuje len na prvú reklamáciu po uplynutí zákonnej lehoty 24 mesiacov. Zákonné právo spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady nie je touto rozšírenou záruku nijako obmedzené.