Mexické slnko u Vás doma

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia:

 1. Tieto obchodné podmienky platia v internetovej predajni La Lagartija
  www.lagartija.sk.
  Predajcom je: Hana Zošťáková so sídlom Pernek 138, Pernek.

  Sídlo firmy a Showroom (kamenný obchod):
  La Lagartija, Záhradnícka 63, Bratislava (ďalej aj ako „Predávajúci“)

  Otváracie hodiny kamenného obchodu: Utorok: 9:30 do 16:30 Streda: 9:30 do 19:30 Štvrtok: 9:30 do 16:30

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.lagartija.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

 1. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru

 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 1. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.lagartija.sk, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Článok II.

Cena

Všetky ceny sú uvedené bez DPH, vzhľadom na to, že dodávateľ nie je platcom DPH (DPH bolo Predávajúcim zaplatené pri dovoze).

Článok III

Platobné podmienky

3.1 Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) - je možná iba do výšky 200 EUR.
 • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni: La Lagartija, Záhradnícka 63, Bratislava, 82108
 • Tento spôsob je najvýhodnejší najmä pri zložitejších objednávkach, kde Vám s predstihom tovar pripravíme. Tým pádom ušetríte čas a nemusíte čakať, kým Vám tovar zabalíme.
 • Platbou vopred prevodom na účet u Fio banky, as, IBAN: SK8183300000002200782456 SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX (proforma faktúru Vám zašleme mailom vo formáte PDF, po pripísaní platby na náš účet odošleme tovar a pripojíme originál faktúry)
 • Platba debetnou alebou kreditnou kartou nieje možná ani eshope ani v kamennej predajni

3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Článok IV.

Dodacie a platobné podmienky

4.1 Poplatky za prepravu, balné: Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej (proforma) faktúry alebo prostredníctvom platobných brán PayPal, či na dobierku si za dopravné účtujeme:

 • 1. Poštovné a balné
  • do 3 kg 5 EUR
  • do 5 kg - 6,50 EUR
  • do 10 kg - 8 EUR
  • do 20 kg - 10 EUR
  • do 50 kg - 12 EUR

2. pri objednávke nad 500 € je dopravné zdarma na celom území Slovenska.

3. Cena dopravy pre zákazníkov z iných krajín ako Slovenská republika sa vypočítava individuálne na základe hmostnosti, objemu a miesta doručenia.

4.2 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.lagartija.sk.

4.3 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4.5 Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.6 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.7 Tovar je odosielaný kupujúcemu po prevode sumy na účet predávajúceho, alebo na dobierku spoločnosťou DPD. Ak požaduje kupujúci iný druh prepravy (napr. v prípade objednania väčšieho množstva tovaru), je nutné sa dohovoriť vopred telefonicky na čísle 0910 791 961 alebo e-mailom na info@lagartija.sk

4.8 Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku Kupujúcim vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná ale k celkovej cene objednávky bude účtovaný dvojnásobný poplatok za poštovné.

4.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.10 V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode.

4.11 mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 4.9. objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

4.12 Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

4.13 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

Článok V.

Spôsob objednania tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

5.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme emailovej správy Kupujúceho zaslanej Predávajúcemu alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

5.2 Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

5.3 Na tovar vyrábaný na zákazku (nábytok, obklady, dlažby a i.) si Predávajúci vyhradzuje právo žiadať nevratnú zálohu vo výške min. 60% hodnoty objednávky.

5.4 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru , údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje

5.5 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny

5.6 Prosíme zákazníka, aby bral na vedomie, že všetky produkty v našom internetovom obchode sú ručná práca a preto sú fotografie na našom internetom obchode iba ilustračné. Viac informácií o podmienkach, špecifikáciach ručnej práce sa môžete dočítať v článku X.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII.

Práva a povinnosti predávajúceho

7.1 Predávajúci je povinný :

 

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

 

7.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok VIII.

Práva a povinnosti kupujúceho

8.1. Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

8.2 Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

8.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

9.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

9.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

9.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar

9.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

9.7 Znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.8 Kupujúci berie na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne užívaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody voči predávajucemu Predávajúci je na tento účel oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru do desiatich dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (napr. Náklady na prepravu a pod.) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne v hotovosti na prevádzke, a to najneskôr do 14 dní po skončení lehoty na preskúmanie tovaru podľa obchodných podmienok. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

9.9 Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu alebo z dôvodu, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena či dodacie podmienky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Článok X.

Reklamácia tovaru, záručné podmienky

10.1 Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa iba na výrobné chyby. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

10.2 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania výrobkov, neodborným ošetrovaním zo strany kupujúceho, za vady vzniknuté neodborným používaním výrobkov a chybnou manipuláciou s nimi, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami (tzv. Vyššia moc). Na tieto vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu, a chyby vzniknuté pôsobením živlov.

10.3 Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar následne zašle vo vyhovujúcom obale (najlepšie originálnom) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: La Lagartija, Záhradnícka 63, Bratislava, PSČ 82108. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasne s reklamovaným tovarom a popisom závady je nutné predložiť aj príslušný doklad o jeho nákupe (paragon, faktúru, pokladničný doklad).

10.4 V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Všetky reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

10.5 Farebné odtiene zobrazované na webovej stránke nášho obchodu sa môžu vplyvom technických dôvodov, nastavenie monitora, osvetlenie v miestnosti atď. líšiť od skutočnosti, fotografie vzoriek majú teda iba ilustračný charakter. Takisto prevedenie konkrétnych dekorov sa môže líšiť vzhľadom na to, že každý kus je originál, závisí na momentálnej fantázii maliara a nie je technicky možné vyfotografovať každý predávaný kus zvlášť. V prípade, že sa konkrétny kus, ktorý je skladom, sa bude líšiť podstatne od dekoru, ktorý je vyobrazený v internetovom obchode, budete o tom dopredu vyrozumení, prípadne vám bude najskôr zaslané foto výrobku na schválenie.

10.6 Špecifiká ručné práce

Ručne vyrobený tovar má určité špecifiká, pre ktoré je vyhľadávané a právom obľúbené. Predstavuje návrat k prírode a prirodzenému spôsobu života, a ako také len ťažko vyhovie súčasným stavebným normám a certifikátom. Ručne vyrobené obklady, umývadlá, iné výrobky z nášho obchodu nie sú kalibrované, môže sa preto stať, že bude dochádzať k rozdielom vo veľkostiach obkladov a iných keramických prvkov, a to najmä pri kombinovaní niekoľkých dekorov, ale aj v rámci toho istého dekoru, a to až (vo výnimočných prípadoch) o 7-8 mm. Väčšinou sú rozdiely medzi jednotlivými kusmi v poriadku 1 - 3 mm - to by však nemalo byť chápané ako vada, ale naopak ako špecifikum ručnej výroby, ktoré hotovým obloženým plochám prepožičiava charakteristickú plastickosť a rustikálnosť. Boli by sme radi, aby ste v záujme predchádzania nedorozumeniam a v záujme dosiahnutia svojej úplnej spokojnosti plne chápali tento fakt a neočakávali od ručne vyrobených obkladov, obkladových prvkov a umývadiel presnosť, ale boli plne uzrozumení s tým, že určitá miera nepresnosti je práve tajomstvom ich krásy .

Ďalšie špecifiká ručnej práce, ktoré nemôžu byť podkladom na uplatnenie záruky:

 • Krakeláž

Ku krakeláži glazúry pri ručne vyrobených obkladov a keramických doplnkov dochádza vždy. Je to dané tým, že je použitý rýdzo prírodný materiál - pálená hrnčiarska hlina, bez aditív a dodatočného spracovania (lisovanie). Tento materiál si zachováva pôvodné vlastnosti, medzi ktoré patrí pórovitosť, priepustnosť pre vodu a vodné pary, a určitú tepelnú rozťažitosť. To je dôvod, prečo vzniká krakeláž - jemné, okom sotva viditeľné prasklinky na povrchu glazúry. Uisťujeme zákazníkov, že krakeláž nie je v žiadnom prípade na ujmu funkčnosti našich obkladov. Je lepšie ju chápať ako certifikát pravosti ručnej práce a ako jeden zo zdrojov výnimočné patiny. Ručne maľovaná umývadla nie sú vyrobené z pálenej hliny, sú vyrobené z keramickej hmoty, ktorá má iné fyzikálne vlastnosti a ku krakeláži u nej nedochádza.

 • Neodolnosť mrazu

Z dôvodov opísaných v predchádzajúcom odseku naše obklady nie sú určené na vonkajšie použitie. Tam, kde bude dochádzať k ich opakovanému premočeniu a zmrznutiu, veľmi rýchlo (už po prvom roku) dôjde k ich samovoľnej deštrukcii, popraskaniu a olupovaniu glazúry. Teoreticky je možné pripustiť ich inštaláciu v závetrí, mimo dosahu priamych poveternostných vplyvov, avšak vždy bez záruky a len na zodpovednosť zákazníka.

 • Nevhodnosť do rúry, mikrovlnnej rúry, umývačky

Týka sa najmä keramických doplnkov a riad. Vyvarujte sa tiež čistenie abrasviními prostriedky (piesok na riad, drôtenka) - platí aj pre umývadlá a obklady.

 • Neodolnosť veľkým teplotným výkyvom

Týka sa najmä obkladov a dlažby, ktoré by nikdy nemali byť inštalované na povrchy, ktoré sa zahrievajú / ochladzujú nerovnomerne (najmä v miestach, kde končí napríklad podlahové vykurovanie - pokiaľ je obklad alebo dlažba položená tak, že pod jedným kusom obkladu alebo dlažby sa podklad zahrieva nerovnomerne, potom je pravdepodobné, že vplyvom nerovnakej tepelnej rozťažnosti na prechode teplôt dôjde k popraskaniu obkladu alebo dlažby).

 • Pochôdzna neodolnosť obkladov

Pokiaľ budú obklady použité na dekoráciu podlahy (ako doplnok alebo náhrada dlažby), je nutné ich klásť do tekutého lepidla (na zabránenie vzduchových bublín pod obkladom). Pri nedodržaní tejto zásady môže pri zaťažení dôjsť k prasknutiu obkladov. Pretože glazúra obkladov je nanášaná v tenšej vrstve ako v prípade dlažby, môže dôjsť (v priebehu rokov a pri zaťažení v prašnom prosrtedí) k Abras (ošúchaniu) glazúry na vyčnievajúcich častiach obkladu (čo však možno s výhodou využiť ako súčasť originálny patiny).

 • Farebná nestálosť

Týka sa výrobkov z žíhaného plechu, u ktorých môže po čase dôjsť k strate farebné intenzity, vzniknuté žihaním kovu a výrobkov z dreva (tzv. Alebrijes) kde pigmenty na báze vody môžu po čase stratia svoju žiarivosť. Môže sa týkať aj ktoréhokoľvek iného pigmentu, použitého na našich výrobkoch, okrem glazúry, ktorej farebnosť je stála.

 • Obmedzená mechanická odolnosť

Ručne maľované umývadlá z našej ponuky nie sú vhodné na využitie ako kuchynské drezy - opakované nárazy ťažkého riadu by mohli spôsobiť ich poškodenie.

 • Podmienky zachovanie záruky - montáž a údržba zakúpeného tovaru:

Pre správnu inštaláciu čítajte prosím leták Odporúčania pre montáž obkladov a umývadiel z nášho webu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11.4 Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

11.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

11.6 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.7 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

11.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

11.4 Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako sú aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

11.6 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2015 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.8 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, 15.3.2016.