Mexické slnko u Vás doma

Dodanie Tovaru

Poplatky za prepravu, balné: Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej (proforma) faktúry alebo prostredníctvom platobných brán PayPal, či na dobierku si za dopravné účtujeme:

 • 1. Poštovné a balné
  • do 3 kg 5 EUR
  • do 5 kg - 6,50 EUR
  • do 10 kg - 8 EUR
  • do 20 kg - 10 EUR
  • do 50 kg - 12 EUR

2. pri objednávke nad 500 € je dopravné zdarma na celom území Slovenska.

3. Cena dopravy pre zákazníkov z iných krajín ako Slovenská republika sa vypočítava individuálne na základe hmostnosti, objemu a miesta doručenia.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.lagartija.sk.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

Tovar je odosielaný kupujúcemu po prevode sumy na účet predávajúceho, alebo na dobierku spoločnosťou DPD. Ak požaduje kupujúci iný druh prepravy (napr. v prípade objednania väčšieho množstva tovaru), je nutné sa dohovoriť vopred telefonicky na čísle 0910 791 961 alebo e-mailom na info@lagartija.sk

Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku Kupujúcim vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná ale k celkovej cene objednávky bude účtovaný dvojnásobný poplatok za poštovné.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode.

Mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 4.9. obchodných podmienok objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.